Соціально слабкі групи населення

Соціально слабкі групи населення - категорії громадян, сімей, індивідуумів, які мають невеликим рівнем прибутку і не мають достатніх накопичень для нормального життя. До такої групи, як правило, відносяться неповні або члени багатодітних сімей, інваліди, а також сім'ї, що втратили годувальника.

Соціально слабкі групи населення - категорія людей, які з різних причин не здатні в повному обсязі забезпечити себе без підтримки у формі доплат (пенсій), пільг і так далі.

Соціально слабкі групи населення: сутність, види

У сучасному праві такий термін, як соціально слабкі громадяни, відсутній і не має чіткого пояснення. Загалом же до цієї групи належать люди, які потребують підтримки центральних або місцевих структур країни. При цьому загальна чисельність громадян, які потрапляють в цю групу, постійно збільшується.

У законодавстві РФ зустрічаються суміжні визначення - "соціально незахищені верстви", "незаможні групи громадян" і так далі. Але ні в одному законі немає точного переліку людей, що відносяться до соціально слабкої групі.

Як правило, в соціально слабкі групи входять:

- громадяни, які брали участь у ВВВ або в бойових діях поза державою. Такі громадяни підпадають під Федеральний закон "Про ветеранів";

- в'язні фашизму, які застигли час війни під час неповноліття;

- трудівники тилу або люди, у яких є медалі (ордена) Радянського Союзу за заслуги, отримані під час ВВВ;

- особи, які працювали на заводах Ленінграда в період його блокади з 1941 по 1944 роки;

- особи, які втратили місце для проживання, або ж воно стало непридатним для житла через аварії, стихійного лиха, війни і так далі;

- діти, які залишилися без батьків (піклувальників), а також діти, що знаходяться під опікою;

- громадяни, які відносяться до категорії інвалідів 1-3 груп, а також батьки таких дітей;

- сім'ї з великою кількістю дітей;

- особи, які мають нагороду "почесного донора";

- особи, які є ветеранами праці та мають відповідне документальне підтвердження;

- матері, самостійно виховують дітей;

- особи, які мають сумарний статок на сім'ю, що не перевищує прожиткового рівня (середнього показника), а також самотні люди, що мають прибуток менше норми (прожиткового мінімуму);

- інша група осіб, яка відноситься до даної категорії.

Соціально слабкі групи: державна підтримка

Державна підтримка - одна з систем законодавчої сфери та соціально-економічних гарантій, заходів і засобів, завдяки якій формуються стабільний алгоритм, який гарантує оптимальні умови для проживання і прийнятне в соціальному плані якість життя.

Основне завдання підтримки держави - забезпечення стабільності всередині країни і захист соціально слабких груп в складних життєвих умовах. Сьогодні майже всі країни відносяться до типу соціальних, коли інтереси суспільства, соціальних груп і прошарків ставляться на одне з головних місць.

Соціальна держава зобов'язується забезпечити соціально "слабких" громадян оптимальним прожитковим мінімумом, здійснювати регулярні виплати, створювати умови для працевлаштування, перерозподіляти прибуток за допомогою бюджету. Також державна "машина" бере зобов'язання піклується про освіту, культуру, охорону здоров'я, сім'ї, покращувати соціальне забезпечення і так далі.

Принцип підтримки соціально слабких груп населення - гарантія соціального захисту найбільш вразливих громадян (непрацездатних, безробітних, інвалідів і так далі), а також гарантування свобод, передбачених законом країни.

До основних напрямів підтримки соціально слабких категорій громадян відноситься:

- соціальне забезпечення;

- правова природа при проведенні соціальної політики;

- надання основних соціальних послуг;

- наявність (формування) державних структур соцзахисту, зайнятості та соціального забезпечення;

- доступність підтримки з боку держави для всіх, хто потребує допомоги;

- прийняття країною відповідальності за нормальний рівень життя для кожного громадянина з основним упором на соціально слабкі групи.

Для досягнення достатнього рівня моральності, рівноправності і справедливості у відносинах між людьми (також дотичне соціально незахищених груп) держава проводить наступні заходи

- розширює діючі або додає нові соціальні програми;

- вводить заохочення за проведення благодійної діяльності;

- знижує або усуває податки підприємців, що займаються благодійністю.

Будь-яка країна має прямий інтерес у підтримці соціально слабких груп громадян. Цьому є кілька причин:

- цивілізована країна зобов'язана забезпечувати людей всім необхідним і гарантувати гідний рівень життя;

- держава зацікавлена ​​в тому, щоб збільшувати виробництво за рахунок появи кваліфікованих працівників;

- якісна підтримка в соціально-економічному плані допомагає згладити економічні відмінності між різними групами населення ( "слабкими" і "сильними").