Return On Equity (ROE)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Return On Equity (ROE) є відношенням чистого доходу компанії до середньорічного показника акціонерного капіталу.

За допомогою рентабельності власного капіталу можна характеризувати прибутковість бізнесу для його власників, яка розрахована після вирахування відсотків по кредиту (тобто, чистий прибуток відрізняється від ROIC або ROA тим, що вона не коригується на суму відсотків по кредиту).

Формула розрахунку:

Розрахунок даного коефіцієнта може проводитися і по-іншому. Наприклад, замість чистого прибутку в ньому може застосовуватися прибуток до податку. Показник ROE в деяких випадках замінюють показником рентабельності звичайного акціонерного капіталу (Return On Common Equity, ROCE).

Для його розрахунку використовується наступна формула:

У кожному разі розрахунок цього коефіцієнта передбачає застосування даних зі звітів про прибутки і збитки за рік. Коефіцієнт повинен збільшуватися на кількість періодів звітності в році при використанні для розрахунку квартальної або іншої звітності.