Реалізований приріст ринкової вартості капіталу

Реалізований приріст ринкової вартості капіталу - це збільшення вартості активів, яка визначається, як різниця поточної вартості активів і їх ціни в момент придбання.

Податок на збільшення ринкової вартості капіталу

Реалізовані прирости капіталу, виключаючи приріст, який був отриманий підприємством/організацією в процесі основної комерційної діяльності, в більшості сучасних держав оподатковується на приріст вартості активів. Наприклад, у Великій Британії погашають податок на приріст активу виключно з чистого приросту, який був отриманий особою в будь-якому з податкових періодів. Звільнення від необхідності оплачувати податок відбувається за умови, якщо приріст не перевищує конкретного обсягу грошових коштів.