Офшорна фінансова дочірня структура

Офшорна фінансова дочірня структура (далі офшор) - структурний підрозділ корпорації у вигляді відокремленої комерційної компанії (аффилированного юридичної особи), що знаходиться в пільгової податкової та правової юрисдикції з метою ефективного управління фінансовими потоками в рамках спільного бізнесу.

Основними призначеннями офшорів є:

 • мінімізація податкових та інших фіскальних витрат;
 • захист прав власності, яка не може бути реалізована материнською компанією в рамках існуючого правового поля;
 • забезпечення конфіденційності кінцевих бенефіціарів по комерційних справах;
 • спрощення процедур комерційної діяльності та проведення транскордонних фінансових операцій.

Крім основного завдання по ефективному податковому управлінню офшори виконують ряд важливих функцій в організації та розподілі фінансових потоків всередині корпорації та в ділових зв'язках з контрагентами:

 • трансфертне ціноутворення з метою зниження фінансових витрат в процесі загального функціонування виробничих ланцюжків;
 • зниження валютних ризиків по операціях;
 • захист інформації за всіма критично важливим фінансовим транзакціями;
 • управління капіталом корпорації через створення мережевих структур.

Основні області застосування фінансових дочірніх офшорних структур

Використання офшорів в сучасній комерційній діяльності зачіпає практично всі основні сфери виробництва, банківської та інвестиційної діяльності. Багато в чому в кожній з цих областей є своя специфіка, яка визначає кінцеву форму використання дочірніх офшорних компаній. Нижче представлена ​​характеристика основних напрямків використання таких структур в різних сферах економіки:

 • торгові операції, організація експорт-імпортних поставок - акумулювання прибутку в офшорній юрисдикції при експорті, створення системи спеціальних трансфертних цін при імпорті;
 • інвестиційний бізнес - використання пільгової податкової юрисдикції при реалізації великих проектів в промисловості або придбанні великих пакетів акцій компаній в інших країнах;
 • банківська або кредитні організації - можливість ефективного управління фінансовими потоками всередині корпорації через власний банк, зареєстрований в офшорній податкової юрисдикції. Значне скорочення витрат при проведенні розрахункових операцій (особливо за трансфертними цінами);
 • страхування та перестрахування як власного бізнесу, так і контрагентів. Через власну страхову підконтрольну компанію можна створювати перестрахувальні (кептивні) угоди;
 • транспорт, логістична діяльність - відносна легкість реєстрації рухомого складу (літальних апаратів, суден різного призначення), низькі податки і відсутність жорстких вимог щодо входження в капітал подібних компаній.

Методичні основи практичного використання фінансових офшорів

Практична реалізація значного позитивного потенціалу використання офшорної фінансової дочірньої компанії має безліч конкретних прийомів, ряд з яких найбільш показовий:

 • кредитні операції (СВОП лінії, РЕПО) - надання материнської компанії суттєвої знижки за відсотком кредитування;
 • лізингова схема. Офшорна лізингова компанія, афільована з материнської, концентрує у себе все лізингові платежі по оренді обладнання. Крім цього, можливе зниження податкових платежів за рахунок включення витрат по лізингу в собівартість;
 • факторингові операції. Офшорна компанія набуває у материнської компанії фінансові зобов'язання (обробки, постачання, виробництва або обслуговування), переводячи таким чином весь прибуток під низьке оподаткування;
 • надання послуг підряду або аутсорсингу. Ряд бізнес-процесів усередині материнської компанії перекладається на обслуговування в офшорну компанію. Такими видами послуг можуть бути транспортно-логістичні, консультаційні, дослідні, маркетингові, бухгалтерські та інші. В кінцевому підсумку шляхом збільшення їх собівартості знижується оподатковуваний база у основний корпорації;
 • володіння копірайтом або інтелектуальною власністю (goodwill), яке в багатьох випадках становить більшу частину вартості багатьох компаній. При перекладі володіння копірайтом в офшор знижуються витрати по сплаті податків в країні походження;
 • управління майновим комплексом. У більшості офшорних юрисдикцій надаються значні податкові та інші дисконти щодо володіння, користування і розпорядження нерухомим майном. До таких об'єктів крім будівель і споруд відносяться морські та річкові судна, яхти, літаки, космічні супутники комерційного призначення. У деяких холдингових структурах (особливо в транснаціональних корпораціях) цьому приділяється значна увага;
 • брокерська та інвестиційна діяльність на фінансових ринках. Проведення операцій з цінними паперами, валютними коштами та іншими цінними активами через офшорні структури дозволяє не тільки знижувати податки, а й ефективно управляти фінансовими потоками і перерозподілом прав власності.

У доповненні до цього слід вказати, що на поточний момент в світі існує велике різноманіття форм і методів використання офшорних юрисдикцій.