Ринкова вартість активів

Ринкова вартість активів - параметр, що відображає реальну ціну основних фондів, по якій ті можна продати в умовах ринку.

Ринкова вартість активів - ціна, за якою об'єкт може бути проданий на вільному ринку на умовах рівної конкуренції, коли обидві сторони угоди діють усвідомлено і мають у своєму розпорядженні всю необхідну інформацію про товар.

Ринкова вартість активів: сутність, цілі розрахунку

Оцінка ринкової вартості актуальна в наступних випадках:

- при обчисленні загальної ціни емітованих і розміщених цінних паперів організації, що купуються АТ за рішенням ради директорів або зборів власників акцій;

- у разі вилучення майна для держпотреб;

- при обчисленні обсягу інвестицій в складеного (статутний) капітал, що мають негрошовий характер;

- при обчисленні загальної ціни заставного майна (іпотеки в тому числі);

- при розрахунку загального майна підприємства, що проходить процедуру банкрутства;

- при розрахунку ціни активів, одержуваних на безоплатній основі.

Цілі ринкової оцінки активів:

- підвищення загальної ефективності управління підприємством;

- здійснення угоди купівлі-продажу активів в повному обсязі або частинами. У разі коли господар приймає рішення про продаж компанії або один із власників акцій вирішує реалізувати свою частину, з'являється необхідність в обчисленні ринкової ціни;

- проведення оцінки при оформленні договору, в якому прописуються частини співвласників підприємства при розірванні або виході зі справи одного з компаньйонів;

- купівля-продаж акцій біржовому майданчику. Знання ринкової вартості активів дозволяє точно прийняти рішення про актуальність покупки акцій компанії, а також прорахувати потенційний прибуток від роботи організації;

- розробка точного плану заходів щодо подальшого розвитку компанії. Даний розрахунок - можливість оцінити загальний рівень прибутку, кредитоспроможність і ступінь стійкості організації;

- проведення реструктуризації АТ (злиття, поглинання, визначення вартості викупу або покупки цінних паперів, вартісна оцінка активів і так далі;

- точний аналіз фінансового становища компанії емітента при підготовці до емісії цінних паперів;

- точна оцінка обсягу страхових виплат, заснованих на реальній вартості активів;

- обчислення загальної вартості застави при оформленні позики, адже вартість активів з бухобліку може сильно відрізнятися від реальної ринкової ціни;

- розрахунок точних податкових виплат, які завис т від рівня податків і ставки відсотків. Це має на увазі проведення об'єктивної оцінки активів і результатів роботи компанії.

Ринкова вартість активів: фактори впливу, способи розрахунку

Фактори, що впливають на ринкову вартість активів:

- рівень попиту, який визначається реальними перевагами покупців. Даний показник, як правило, залежить від прибутку, яку приносить об'єкт, а також від ризиків і можливості контролю майна;

- прибуток, яка може бути отримана господарем об'єкта, залежить від можливості отримання доходу в разі продажу об'єкта після його застосування, а також типу операційної діяльності. Прибуток, що отримується таким чином, визначається як співвідношення доходів і витрат;

- ризики, а саме ймовірність, що реальний прибуток буде нижче, ніж очікувана (нормативна, планована);

- час, який розглядається з кількох позицій. З одного боку, враховується поточний період при дисконтуванні грошових потоків, а з іншого - кінцеві тимчасові проміжки, наприклад, для часу окупності витрат;

- рівень контролю, який отримує новий власник. Він залежить від обсягу переданих прав в разі продажу певного фінансового інструменту (наприклад, акції або іншого активу);

- ліквідність - ситуація, коли ринок надає премію за можливість швидкого перетворення активів на гроші з найменшими втратами часу;

- обмеження. Ринкова вартість активів може змінюватися при наявності будь-яких обмежень. Наприклад, якщо країна йде на лімітування вартості товару, то ціна акцій підприємства, яке виробляє даний товар, буде менше;

- попит і пропозиція. За рівнем попиту можна судити про актуальність товару, цінності активів для покупців, можливість притягнення додаткових коштів на ринок. Попит залежить від економічної ситуації, цінності грошей, політичної стабільності і так далі.

Вартість пропозиції обчислюється з урахуванням витрат при формуванні аналогічних підприємств. При цьому вибір продавця і покупця знаходиться в прямій залежності від швидкості розвитку компанії;

Розрахунок ринкової вартості активів може здійснюватися трьома способами:

- прибутковим Тут мається на увазі розрахунок параметрів, які цікаві інвестору, а саме перспективи розвитку об'єкта оцінки, його потенційний прибуток і так далі. У прибутковому методі виділяється ще два способи розрахунку - по капіталізації доходу і з дисконтування грошових потоків. Прибутковий метод найбільш точний в періоди стабільності;

- порівняльний - метод, за яким ціна обчислюється на базі порівняння ринкової вартості об'єкта, що цікавить і інших аналогічних об'єктів. Підставою є інформація про вартість операцій;

- витратний - підхід, в якому оцінюється вартість всіх активів з урахуванням витрат на заміщення оцінюваного об'єкта.