Оборотність кредиту

Оборотність кредиту - це індикатор, який показує продуктивність користування кредитними коштами та визначає швидкість обороту позики в днях. Дана величина відображається числом днів, протягом яких банківська кредитна маса здійснює повний оборот.

Аналіз обіговості кредиту

Для того щоб виконати аналіз ступеня оборотності кредитних коштів, застосовуються два індикатори.

Перший показник - це період користування кредитними коштами, який розраховується так:

t = K (O пог /Д), де

К - середня залишковість кредитної заборгованості;

Про пог - оборот позики по виплаті заборгованості;

Д - кількість днів в обчислювальному періоді.

Цей індикатор відображає середню кількість днів користування кредитними коштами, який є протилежним показнику зверненнями позик: тобто, чим нижче тривалість використання кредитних коштів, тим менша кількість позик необхідно банківській установі для кредитування одного виробничого обсягу.

Другий індикатор - це кількість оборотів, які кредит здійснює за певний період. Обчислення цього показника відбувається наступним чином:

n = On/K, де

On - оборот позик по виплаті заборгованості;

К - середня залишковість кредитної заборгованості.

Даний індикатор показує число реалізованих оборотів короткостроковими позиками за який обчислюється термін.

Зверніть увагу, якщо відомий показник тривалості користування позикою, в такому випадку кількість оборотів позичок визначається в такий спосіб:

n = Д/t

Крім перерахованих вище індикаторів, в статистиці позик обчислюються показники, щодо зверненнями прострочених позичок, а також частини простроченої заборгованості у сукупній сумі боргів по позиках.