Волатильність на спреди колл-пут і очікувані результати опціонних угод

Стаття відображає собою цитату з роботи Джеймса Дорана (Implied Capital Advisors), а також Енді Фодор (університет Огайо) і Данлінга (університет Флориди).
Всі академічні дослідження, проведені на дану тематику однозначні в своїх висновках: передбачувана волатильність спредів на колл і пут опціони позитивно корелює з майбутніми доходами на акції цих опціонів. Однак недавнє дослідження авторів виявило зворотну взаємозалежність - негативну кореляцію між спредами волатильності і майбутніми очікуваними доходами від колл-опціонів "поза грошей". Використовуючи унікальну вибірку, було проведено порівняння двох складових: попиту з боку кваліфікованих інвесторів і рядових споживачів. У першому випадку, створювалися всі передумови для виникнення позитивної вартості акцій на волатильності спредів, у другому ж - різко негативна. Також була верифікована точка зору про те, що волатильність спредів включає в себе всю інформацію про фундаментальні характеристики компанії і її опціонної недооціненість. Суверенні рейтинги РА взагалі складають в більшості випадків за своєю власною ініціативою, тому держави не оплачують такі роботи і тим більше, не платять за привласнення вищого поєднання букв в рейтингу.
Загальним тлумаченням позитивних ефектів виступає те, що високі спреди на передбачувану волатильність колл-пут відображають позитивні очікування інвесторів, які володіють достатньою інформацією щодо майбутніх цін на акції. Подібні інвестори якраз і віддають свій вибір на користь ринку опціонів, ніж акцій, тому що там можливості для заробітку незрівнянно високі. А якщо так, то цілком логічно очікувати, що заробіток поінформованих опціонні інвесторів буде демонструвати високі абнормальні темпи приросту по маржі. Виходячи з чого, високий спред на волатильність для ринку ставати ні чим іншим, як бичачим сигналом на прибутковість по колл-опціонів і ведмежим сигналом на майбутню прибутковість по пут-опціонів. Але автори не знаходять однозначної позитивної зв'язку між високими спредами і позитивною маржею колл- і пут-опціонів "в грошах". Більш того, була виявлена ​​негативна кореляція між високими спредами в колл-опціони "поза грошей".
Так само зокрема аналізується ситуація, коли менш кваліфікований інвестор схильний до частого використання колл-опціонів "поза грошей" в надії на прибуток за базовим активом. Відбувається це здебільшого тому, що дані інструменти на кшталт лотерейними квитками, укладають автори: і там і там ціни низькі, плече висока, а виграш пологий! Згідно основоположним постулатам біхевіорістськой портфельної теорії Шефріна-Стетмана, індивідуальні інвестори вважають колл-опціони ідеальним засобом "відходу в гроші". У свою чергу, опціон пут розглядаються як страховка від ризику падіння цін відповідно до доказом того, що ціни пут стимулюють стратегії хеджування. Саме тому покупка опціонів колл на кшталт покупки лотерейних квитків, в той час як покупка опціонів пут для будь-якої спекулятивної стратегії може сприйматися приватними інвесторами як більш ризикований інструмент. Це цілком сполучається з тією точкою зору, що продавці коротких позицій на ринку акцій більш інформовані, ніж звичайні роздрібні інвестори, які вважають велику ризиковану природу коротких продажів.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ:
1. Опціон-пут - право, але не обов'язок, продати базовий актив за фіксованою ціною (страйк) через (європейський опціон) або протягом (американський опціон) певного періоду часу. Фактично покупка опціону пут означає прогноз, що через певний період часу базовий актив буде нижче ніж ціна виконання опціону. Якщо це так і станеться, то прибуток від покупки пута буде менше на величину, яку ми заплатили за опціон. Якщо ринок буде вище, то величина збитків буде обмежена також вартістю опціону.
2. Опціон-колл - право, але не обов'язок, купити базовий актив за фіксованою ціною (ціна виконання, або страйк) через (європейський опціон) або протягом (американський опціон) певного періоду часу. Фактично покупка опціону колл означає прогноз, що через певний період часу базовий актив буде вище, ніж ціна виконання опціону. Якщо це так і станеться, то прибуток від покупки колла буде менше на величину, яку ми заплатили за опціон. Якщо ринок буде нижче, то величина збитків буде обмежена також вартістю опціону.
3. Опціон "поза грошей" - це опціон, який не має на даний момент внутрішньої вартості. Тобто для опціонів колл - це ситуація, коли поточна ціна базового активу нижче ціни виконання (страйка) опціону. Для Путов відповідно навпаки, коли ціна базового активу вище ціни виконання (страйк) опціону.
4. Опціон близько грошей - це опціон ціна виконання (страйк), якого дорівнює поточній ціні базового активу. Не має на даний момент внутрішньої вартості.
5. Волатильність - індикатор ринку цінних паперів або валюти, що показує рівень його мінливості в певний період. З наукової точки зору волатильність розраховується за формулами математичної статистики як стандартне (середньоквадратичне) відхилення протягом певного періоду часу. Як правило, даний індикатор виражається або як абсолютна величина (наприклад, актив коштує 1 тис. Рублів плюс-мінус 50 рублів), або як відносний показник (100% плюс-мінус 5%). Причому за основу береться вартість. Прийнято розділяти історичну волатильність і очікувану, тобто прогнозовану величину.
6. Спред - в біржовий термінології: а) одночасна купівля і продаж ф'ючерсних контрактів на один і той же товар з різними термінами поставки або на два різних, але взаємопов'язаних товару; б) одночасна купівля і продаж ф'ючерсних термінових контрактів з невзаємопов'язаних товарами з метою зниження сплачуваних податків - податковий спред; в) одночасна купівля і продаж опціонів одного типу, але з різних базисним цінами або з різним терміном (періодом) закінчення опціону або по різних базисних цінами і з різним періодом; г) різниця між цінами, курсами, ставками.
7. Бихевиористская портфельна теорія Шефріна-Стетмана - теорія, що базується на прагненні інвестора максимізувати прибуток. При цьому, інвестор прагне створити деяку кількість портфелів, здатних задовольнити всі його цільові установки. Однак, вона має деякі відмінності від загальновизнаних моделей (CAPM, сучасної портфельної теорії, теорії арбітражного ціноутворення). Портфель має яскраво виражену пірамідальну форму з декількох частин, що відповідають за конкретні цілі. Базова частина розроблена таким чином, щоб бути застрахованою від фінансової кризи, тоді як верхня частина спрямована на максимізацію прибутку через високо ризиковані інструменти.