Підтверджений фінансовий звіт

Підтверджений фінансовий звіт являє собою балансову документацію організації, вірність якої підтверджена професійним аудитором.

Фінансовий звіт: принципи формування

Необхідно відзначити, що звітність організації формується виходячи з наступних принципів:

  • реальності, тобто все відображені в документації активи, господарські операції, зобов'язання і т. д. повинні існувати в реальності, а не тільки на папері;
  • зарахування відображених у звіті сум до майнових прав або зобов'язань. Так, всі активи компанії зараховуються до її майнових прав, а заборгованості - до зобов'язань;
  • об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства;
  • повноти розкриття інформації.

Як працює аудитор?

У більшості випадків аудиторська перевірка здійснюється за принципом вибірковості. При цьому аудитор формує вибірки виходячи з таких факторів:

  • по суттєвості суми, що фігурує в тій чи іншій господарської операції;
  • виходячи з незвичайності окремої операції;
  • класична вибірка, яка передбачає аналіз операції незалежно від її суми або характеру.

При здійсненні двох перших (нестатистичні) вибірок аудитор багато в чому орієнтується на своє професійне чуття і досвід роботи. Тоді як статистичний метод (класична вибірка) дає можливість отримати значну кількість інформації для обробки. Причому висновки, зроблені в результаті такої вибірки, вважаються цілком достовірними, оскільки вони засновані на математичному методі.

Методи, що застосовуються аудитором, багато в чому залежать від величини підприємства, а також особливостей його облікової політики. Так, у великих компаніях, які активно використовують автоматизований облік, добре себе зарекомендував метод статистичної вибірки. Тоді як в малому бізнесі, а також в компаніях з низьким рівнем автоматизації обліку, кращим варіантом буде проведення нестатистичні вибірок.