Ємність використання виробничих потужностей

Одним з найважливіших внутрішніх економічних індикаторів для будь-якої країни є показник "ємність використання" (capacity utilization). Він розраховується на основі аналізу потенціалу використання економічно ресурсів держави.

В ідеалі можна говорити про те, що цей показник повинен прагнути до 100%. Це буде свідчити про те, що в країні в економічному плані панує повний порядок і ті можливості, які є у ринку, використовуються. На практиці відзначено, що нормальним рівнем ємності є значення не нижче 85 відсотків. Навіть ці цифри говорять про високий рівень балансу між можливостями країни і практичними діями. В умовах сучасного ринку наближення показника до значення 100 буде говорити про швидке зростання інфляції.

Показник ємності використання (capacity utilisation) вказує на можливі довгострокові тенденції на ринку. Тому в короткостроковій перспективі ці дані практично не враховуються.