Що таке макроекономіка

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Одним з розділів теорії економіки є макроекономіка. Слово макро має грецьке походження і перекладається на російську мову як великий. Тобто макроекономіка вивчає динаміку економіки або окремих її сукупностей в цілому Вона являє собою складну систему, в якій відбуваються різні економічні процеси, що впливають на неї. Можна сказати, що першовідкривачем цього терміна став Рагнар Фріш, який вжив це поняття в своєму матеріалі ще в тридцяті роки двадцятого століття.

Проте, родоначальником сучасної макроекономіки вважається Джон Кейнс, який в 1936 році опублікував свою книгу "Загальна теорія зайнятості відсотка і грошей". У своїй роботі Кейнс фактично описав основи роботи з макроекономічним аналізом. Саме Кейнс став родоначальником так званої кейнсіанської революції в економічній теорії, яка привела до однойменної економічної моделі. Слід зазначити, що поява такої макроекономічної моделі стало свого роду противагою існуючій у той час єдиною класичною мікроекономічної моделі.

Основи макроекономіки

Однак мікроекономіка вивчає динаміку розвитку окремих суб'єктів господарювання, в той час, як макроекономіка займається дослідженнями процесів в економіці в цілому Теорія макроекономіки оперує такими поняттями як валовий внутрішній продукт, дохід держави, сукупність попиту і пропозиції, інвестування в економіку країни, а також інфляція, безробіття, держборг і так далі.

Предметом вивчення макроекономіки є зростання економіки, темпи економічного зростання, причини появи того чи іншого циклу, питання зайнятості, проблеми зростання цін, бюджет держави, сукупний борг країни, рівень платіжного балансу і так далі.

З огляду на рівень, на якому проводяться макроекономічні дослідження, вони унеможливлюють проведення мікроекономічного аналізу для виявлення проблем в державі. Саме з цього причини макроекономіка виділена в окремий розділ економіки. Макроекономіка не тільки досліджує всі процеси і явища в економіці, але також виявляє ті залежності, які існують між тими чи іншими процесами і причини їх появи.

Тільки використовуючи знання в області макроекономіки можна оцінити реальну ситуацію в тій чи іншій країні і визначити, які кроки необхідно зробити для того, щоб скорегувати ситуацію і що робити політикам та економістам в тому чи іншому випадку. До того ж, знання макроекономіки не тільки допомагає проаналізувати поточну ситуацію, а й спрогнозувати виникнення проблем в майбутньому.

Види макроекономічного аналізу

Існує два види аналізу з точки зору макроекономіки. Перший з них називається екс пост і є свого роду рахівництвом в державі. Тобто цей вид аналізу розглядає статистичні дані і на їх підставі виявляти певні тенденції в економіці. Він допомагає вчасно виявляти негативні тенденції. Також цей вид аналізу допомагає виробити механізми для подолання проблемних ситуацій. До того ж, цей метод передбачає можливість проведення порівняльного аналізу економіки різних держав.

Другий вид макроекономічного аналізу називається екс анте. Він передбачає моделювати різні економічні процеси і робити відповідні економічні прогнози. Цей метод дозволяє не тільки зрозуміти суть і знайти закономірності в розвитку макроекономічних процесів, а й знайти зв'язок між тими чи іншими явищами.