Дефляція

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Дефляція - особливий процес в економіці країни, пряма протилежність інфляції. Характеризується такими факторами - зростанням купівельної спроможності громадян, падінням індексу цін, вилученням частини "зайвих" грошей з обігу, підвищеним контролем за валютної та зовнішньоторговельної сферою, активним продажем державних паперів.


Види дефляційних процесів


Існує чотири види дефляції:


1. Конфіскаційні - жорсткий і найбільш небезпечний вид. Його особливість - в конфіскації готівки у людей (компаній) з метою відновлення банківського сектора. Характеризується грубим порушенням прав власності.


2. Банківського кредиту - процес оновлення банківської системи, витіснення найбільш ненадійних структур. Відбувається при масовому зняття депозитів з рахунків. Підсумок - розорення банків, зниження вартості цінних паперів.


3. Нарощування - ситуація збільшення обсягів валюти на руках і різке зниження витрат на послуги та товари. Індивід збирає багатство заради задоволення потреб накопичення. Такий вид дефляційного процесу свідчить про недовіру людей до уряду країни і погіршення економічної ситуації, вимагає термінових заходів з боку державних структур.


4. Дефляція зростання - увеліеніе попиту на той чи інший товар. Результат - підвищення його виробництва і зниження ціни. Може надавати різний вплив на внутрішню і зовнішню економіку країни.


Причини дефляційних процесів


До основних причин дефляційних процесів відноситься:


1. Збільшення вартості національної валюти.


2. Зниження цін на більшість товарів першого вжитку. Причина - приріст продуктивності праці на тлі незмінної ціни національної валюти.


3. Брак коштів для фінансового підтримання торгового обороту. В цьому випадку дефляція має наступні причини:


- різке зниження обсягів оборотної готівки на ринку для захисту від інфляції (збільшення податків і облікової ставки, "заморожування" зростання заробітної плати, зниження витрат на бюджет і так далі);


- накопичення грошей громадянами країни в очікуванні зростання їх ціни або для здійснення великої покупки (звернення в банки зводиться до мінімуму);


- різке зниження обіговості грошей через низку об'єктивних причин.


Наслідки дефляційних процесів

Виділимо основні наслідки дефляційних процесів:


1. Знижується попит на товари в період, коли покупці очікують зниження їх вартості в майбутньому. Підсумок - зниження цін через низький рівень попиту.


2. Зменшуються прогнози зарплати. Люди схильні накопичувати гроші, але не витрачати їх.


3. Падають обсяги оформлення банківських кредитів. Високі відсотки відштовхують позичальників і роблять послугу кредитування невигідною.


4. Споживачі товарів втрачають гроші в міру того, як знижується вартість покупки.


5. Процентні ставки в банках прагнуть до нуля. При цьому кредитування під 0% не проводиться. Підвищення ставок робить можливим дохід банків, але призводить до втрат у позичальників.


6. Падають прибутку компаній, знижується вартість їхніх активів. Приватні інвестори намагаються вижити виключно за рахунок відсотків.


7. Зростає рівень безробіття і падає рівень заробітної плати, що негативно позначається на економіці країни.

Поняття "дефляційної спіралі"


Дефляційна спіраль - процес, коли погіршення стану економіки призводить до ще більшого зменшення цін, далі виникає дефляція і новий виток проблем. Послідовність спіралі виражається наступним алгоритмом:


1. Знижується попит через очікування зниження цін.
2. Люди перестають витрачати накопичення.
3. Пропозиція стає вище попиту.
4. Падають ціни.
5. Компанії змушені скорочувати виробництво або закриватися.
6. Підвищується рівень безробіття.
7. Триває зниження попиту.
8. Ціни падають ще більше.
9. Платити за боргами стає майже неможливо.
10. Банки не дають кредити, великі підприємства перестають інвестувати.
11. Люди збирають гроші, не вкладають і не інвестують їх.
12. Знижуються ціни.
13. Падає ліквідність ринку, з'являється паніка.
14. Очікується подальше зниження цін.


Дефляційний шок


Дефляційний шок - одна з методик зупинки процесів інфляції. Полягає в зниженні грошового обороту, лібералізації всіх видів торгівлі (внутрішньої, зовнішньої), контролі цін. Причина дефляційного шоку - різке зниження попиту у населення на товари.


Дефляційний колапс


Дефляційний колапс - розвал державної промисловості через вилучення національної валюти (готівкової і безготівкової) з обороту. Відбувається зупинка боргової емісії, з'являється гострий дефіцит в обороті боргових грошей, банкрутують фінансові установи.


Методи боротьби з дефляцією


Дефляція може бути попереджена і знівельована методами:


- зменшенням податкового тягаря для компаній, підприємств, середнього і малого бізнесу;


- збільшенням витрат держави на поліпшення інфраструктури, наприклад, будівництво доріг, великих об'єктів. Цей захід працює в тому випадку, якщо люди витрачають свої гроші, а підприємці - роблять серйозні капіталовкладення.

Обов'язково довіру до економіки країни з боку населення;


- поліпшення умов надання кредитів (зниження процентної ставки, збільшення терміну кредитування, менші вимоги до позичальника);


- податкові "знижки" при великих інвестиціях в економіку.


Дефляційні процеси в світі


1. Велика депресія 30-х років 20-го століття. Цей період ознаменований банкрутством багатьох фінансових установ, втратою людьми вкладів, обвалом фондових ринків, потужної дефляцією. Основна причина - надмірне збільшення "кредитної бульбашки" і його подальше "лопание". Початку Великої депресії послужили потужні спекуляції і перевиробництво.

2. Японія, кінець 80-х років 20-го століття. Цей час був характерно різким спекулятивним зростанням попиту, збільшенням цін на житло і різким рострм котирувань на фондовому ринку. "Бульбашка" лопнув, після чого один за іншим збанкрутували фінансові установи, пропав кредитний капітал. Дії уряду були спрямовані на "здуття" міхура, стимуляцію економіки, але нової інтерес породити не вдалося.


Останні десять років 20-го століття - період стагнації в економіці країни, з якої країна не може вийти до сих пір. Попит на нерухомість Японії досі низький, що призводить до щорічного зниження цін.


3. Фінансова криза 2008 року. У період 2007-2008-х років настав період, коли обсяги кредитів ряду країн виросли до максимального рівня. Пропала можливість у ряду країн виконувати свої зобов'язання і виплачувати відсотки. Не залишилося країн, готових давати або отримувати позики з метою надування ще більшого "бульбашки". Ці роки - старт потужної кризи неплатоспроможності, підвищення попиту на нерухомість і різкого збільшення цін. Підсумок - активізація негативних процесів.


Для порятунку ситуації Центробанки почали зниження процентних ставок з метою збереження загального обсягу кредитів. Але це не привело до результату. Через зростаючого безробіття, економічної нестабільності люди стали нездатні брати кредити у банків.